Bilimsel olarak yeterli olduğunu düşündüğünüz ve Kongre nerede platformunda yayınlanmasını istediğiniz kongreyi incelememiz için bize önerin. 

Önerdiğiniz kongrenin linkini

bizimetkinliklerimiz@gmail.com

adresine gönderin

Değerlendirmemiz sonrası uygun bulduğumuz kongreler web sayfamızda ücretsiz olarak yayınlanacaktır

Gönüllü akademisyenlerden oluşan KONGRE NEREDE platformu olarak sizlerin en doğru mecrada bildirilerinizi sunabilmeniz için Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelerdeki kongre ve sempozyum web sitelerini incelemekteyiz.

İnceleme sürecinde

- Kongre düzenleme ve bilim kurulları ile iletişime geçerek teyid almaktayız

- Kongreyi düzenleyen şirket, sivil toplum örgütleri ya da diğer kurumlarla iletişime geçerek teyid almaktayız

- Kongre ve sempozyumların sponsorları varsa internet üzerinden sponsorlar ya da partnerlerin güvenilirlikleri hakkında bilgi toplamaktayız

- Kongre katılım ücretlerinin makul olması, yeterli yayın imkanlarını sunup sunmadıklarını mercek altına almaktayız

- Ulusal ya da uluslararası nitelikleri sağlayıp sağlamadıklarını araştırmaktayız

- Kongrenin hakem sürecinin olup olmadığı ve akademik etik ilkelere uygunluğunu araştırmaktayız

- Araştırmalarımız neticesinde belirttiğimiz kriterlere uygun olan kongre ve sempozyumları bu sayfada ücretsiz olarak yayınlamaktayız

- Bu palltformda yayınlamamızı istediğiniz sempozyum ve kongreler için başvurularınızı bekliyoruz