top of page
kongrevar.jpg

6. ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

5-6 Ocak 2024

ADANA

Temel Disiplinler: Sosyal ve beşeri bilimlerin tüm alanlarında yazılmış olan özgün çalışmalara açıktır

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe

Son başvuru tarihi: 20 Aralık 2023

Web sitesi: https://www.inbak.org/sosyal-ve-beseri-bilimler

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

5-6 Ocak 2024

ADANA

Temel Disiplinler: Mühendislik, sağlık bilimleri, matematik, fen bilimleri, ziraat ve veteriner bilimlerinin tüm alanlarında yazılmış olan özgün çalışmalara açıktır

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe

Son başvuru tarihi: 20 Aralık 2023

Web sitesi: https://www.inbak.org/uygulamali-bilimler

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

15. Uluslararası Çinden Adriyatike Türk Dünyası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

7-8 Ocak 2024

AZERBAYCAN

Temel Disiplinler: Tüm temel disiplinlerinden özgün akademik çalışmalara açıktır

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe

Son başvuru tarihi: 15 Aralık 2023

Web sitesi: https://www.icssca.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

TOKYO 8. ULUSLARARASI YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR VE MODERN BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

12-14 Ocak 2024

TOKYO

Temel Disiplinler:  Sosyal, Eğitim, Fen, Sağlık, Mühendislik

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe

Son başvuru tarihi: 23 Aralık 2024

Web sitesi: https://www.tokyosummit.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

5. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi

13-14 Ocak 2024

Mersin

Temel Disiplinler: Tüm bilim dallarından özgün akademik çalışmaları açıktır.

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe

Son başvuru tarihi: 2 Ocak 2024

Web sitesi: https://www.izdas.org/akdeniz

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

9. ULUSLARARASI AVRUPA DİSİPLİNLERARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

19-21 Ocak 2024

Valensiya, İspanya

Temel Disiplinler: Sosyal ve Beşeri, Fen, Eğitim, Sağlık, Matematik, Mühendislik

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe

Son başvuru tarihi: 5 Ocak 2024

Web sitesi: https://www.eucongress.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

7. ULUSLARARASI HALİÇ MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

23-25 Ocak 2024

İstanbul

Temel Disiplinler: Tüm alanlarında yazılmış özgün bildirilere açıktır .

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe

Son başvuru tarihi: 10 Ocak 2024

Web sitesi: https://www.izdas.org/halic

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

bottom of page