kongrevar.jpg

3. ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

4-5 Ocak 2022

ADANA

Temel Disiplinler: Sosyal ve Beşeri Bilimlerin tüm alanlarına açık

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe

Son başvuru tarihi: 15 Aralık 2021

Web sitesi: https://www.inbak.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

5. ULUSLARARASI MODERN BİLİMLERDE YENİLİKÇİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

14-16 Ocak 2022

Tokyo- Japonya

Temel Disiplinler: Sosyal, Arkeoloji, Eğitim, Fen, Kimya, Mühendislik, Sağlık

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe

Son başvuru tarihi: 1 Ocak 2022

Web sitesi: https://tokyosummit.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

KAORU İŞİKAWA 6. ULUSLARARASI İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ 

15-17 Ocak 2022

Manhattan,

New York

Temel Disiplinler: İktisat, Maliye, İşletme, Yönetim, İş güvenliği, Çalışma Ekonomisi

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe

Son başvuru tarihi: 1 Ocak 2022

Web sitesi: https://kaoruishikawa.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

6. ULUSLARARASI COVİD-19ÇALIŞMALARI KONGRESİ

16-17 Ocak 2022

MANHATTAN, NEW YORK

Temel Disiplinler: Sosyal ve Beşeri Bilimlerin tüm alanlarına açık

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe

Son başvuru tarihi: 1 Ocak 2022

Web sitesi: https://tr.covid19conference.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

5. Uluslararası Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Kongresi

17-18 Ocak 2022

NEW YORK

Temel Disiplinler: Uluslararası İlişkiler ve Göç konularıyla ilgili tüm konular

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe, Rusça

Son başvuru tarihi: 20 Aralık 2021

Web sitesi: https://www.iksadsummit.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

ISPEC 2. ULUSAL BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ  

17-18 Ocak 2022

ADANA

Temel Disiplinler: Tüm bilim dallarına açıktır

Nitelik: Ulusal

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: Türkçe

Son başvuru tarihi: 05 Ocak 2022

Web sitesi: https://www.ispecongress.org/ulusalkongre

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

7. ULUSLARARASI ZEUGMA  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

21-23 Ocak 2022

Nizip, Gaziantep

Temel Disiplinler: Sosyal, Matematik, Mühendislik, Fen, Sağlık,  Ziraat, Veterinerlik, 

Güzel Sanatlar, Spor

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe, Rusça

Son başvuru tarihi: 1 Ocak 2022

Web sitesi: https://www.zeugmakongresi.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

VII. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

28-29 Ocak 2022

MALATYA

Temel Disiplinler: Sosyal Bilimler - Fen Bilimleri - Matematik - Mühendislik -Astronomi ve Astrofizik Sağlık ve Spor Bilimleri - Güzel Sanatlar - Ziraat ve Veteriner Bilimleri  

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: Bilgi yok

Akademik teşvik: Bilgi yok

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe

Son başvuru tarihi: 15 Ocak 2022

Web sitesi: https://www.iksadkonferans.com/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online