kongrevar.jpg

UMTEB 10. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ

1-2 Eylül 2021
Ankara

Temel Disiplinler: Sosyal, Beşeri bilimler, Eğitim, Güzel sanatlar, Fen, Sağlık, Veteriner, Ziraat, Fizik, Kimya, Matematik, Spor

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe, Rusça

Son başvuru tarihi: 15 Ağustos 2021

Web sitesi: https://www.umteb.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

6. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi

1-2 Eylül 2021
Kayseri

Temel Disiplinler: Sosyal, Fen, Matematik, Mühendislik, Astronomi, Astrofizik, Sağlık, Spor, Güzel Sanatlar, Ziraat, Veteriner

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe

Son başvuru tarihi: 15 Ağustos 2021

Web sitesi: https://www.erciyeskongresi.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

AGBIOL 2021, III.Uluslararası Tarım, Biyolojik ve Yaşam Bilimleri Konferansı

1-3 Eylül 2021
Edirne

Temel Disiplinler: Tarım Bilim ve Yaşam Bilimleri çalışmalarına  açıktır

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: Bilgi Yok

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe

Son başvuru tarihi: 21 Temmuz 2021

Web sitesi: http://agbiol.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

4. ULUSLARARASI DEDE KORKUT TÜRK KÜLTÜRÜ, TARİHİ ve EDEBİYATI KONGRESİ

2-4 Eylül 2021
Azerbaycan

Temel Disiplinler: Dil, Tarih, İnanç, Kültür, Folklor, Felsefe, Edebiyat, Sosyoloji, Güzel Sanatlar, Siyaset, 

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe (Tüm Lehçeleri), Rusça

Son başvuru tarihi: 15 Ağustos 2021

Web sitesi: https://www.izdas.org/dedekorkut

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

6. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi

2-4 Eylül 2021
Bakü, AZERBAYCAN

Temel Disiplinler: İletişim

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe (Tüm Lehçeleri), Rusça

Son başvuru tarihi: 22 Ağustos 2021

Web sitesi: https://www.iletisimkongresi.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

11. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi

3-5 Eylül 2021
Ankara

Temel Disiplinler: Sosyal, Beşeri, Eğitim, Güzel sanatlar, Fen, Sağlık, Veteriner, Ziraat, Fizik, Kimya, Matematik, Spor, 

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: Bilgi yok

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe (Tüm Lehçeleri), Rusça

Son başvuru tarihi: 15 Ağustos 2021

Web sitesi: https://www.umteb.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

3. Uluslararası Dünya Kadın Çalışmaları  Kongresi

3-5 Eylül 2021
Ankara

Temel Disiplinler: Sanat, Tıp ve etik, İletişim çalışmaları, İktisat, Çevre Bilimi, Cinsiyet Çalışmaları, Tarih, Edebiyat, Felsefe, Siyaset Bilimi, Psikoloji, Dini çalışmalar, Sosyoloji

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe 

Son başvuru tarihi: 15 Ağustos 2021

Web sitesi: https://www.worldwomenconference.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

7. ÇUKUROVA Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

7-8 Eylül 2021
Adana

Temel Disiplinler: Sosyal  Bilimler, Güzel Sanatlar, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri,  Mühendislik, Fen Bilimleri, Ziraat, Veteriner, Spor Bilimleri

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: Bilgi Yok

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe

Son başvuru tarihi: 21 Temmuz 2021

Web sitesi: https://www.iksadkongre.net/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

ISPEC ULUSAL BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

7-8 Eylül 2021
Adana

Temel Disiplinler: Tüm bilim dallarına açıktır

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: Türkçe

Son başvuru tarihi: 20 Ağustos  2021

Web sitesi: https://www.ispecongress.org/ulusalkongre

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

Mas 15. Uluslararası Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi

7-8 Eylül 2021
Adana

Temel Disiplinler: Literatür taraması (özgün yorum, bakış açısı ve eleştiri içermesi şartıyla), Bilimsel araştırma (deneysel, teorik), Derleme, Vakıa, olay analizi

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: Bilgi yok

Kongre dilleri: Türkçe, İngilizce, Rusça

Son başvuru tarihi: 22 Ağustos 2021

Web sitesi: https://tr.masjournal.co.uk/15-adana

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

ANADOLUNUN GELENEKSEL EL SANATLARI "SANATÇI ve ZANAATKAR BULUŞMASI" ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

8-10 Eylül 2021
Samsun

Temel Disiplinler: Sanat

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: Bilgi Yok

Kongre dilleri: İngilizce, Türkçe

Son başvuru tarihi: 5 Ağustos 2021

Web sitesi: https://www.izdas.org/gelenekselelsanati

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

4. ULUSLARARASI EGE SEMPOZYUMLARI

11-12 Eylül 2021
İzmir

Temel Disiplinler: Sosyal, Mühendislik, Fen, Sağlık, İnovasyon

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: Türkçe, İngilizce, Rusça

Son başvuru tarihi: 25 Ağustos 2021

Web sitesi: https://www.aegeanconference.com/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

4. ULUSLARARASI İZMİR  İKTİSAT KONGRESİ

11-12 Eylül 2021
İzmir

Temel Disiplinler: İktisat

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: Türkçe, İngilizce

Son başvuru tarihi: 23 Ağustos 2021

Web sitesi: https://www.izmiriktisatkongresi.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi

11-12 Eylül 2021 İstanbul

Temel Disiplinler: Sosyal, Mühendislik, Fen, Sağlık, Spor

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: Türkçe (Tüm lehçeler), İngilizce 

Son başvuru tarihi: 01 EYLÜL 2021

Web sitesi: https://www.isarconference.org/istanbul

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

3. Uluslararası AYASOFYA MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

17-18 Eylül 2021
İstanbul

Temel Disiplinler: Sosyal, Matematik, Mühendislik, Fen, Sağlık, Spor, Veterinerlik, 

Eczacılık, Güzel Sanatlar, Mimarlık, Ziraat, Etik

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: Türkçe, İngilizce

Son başvuru tarihi: 1 Eylül 2021

Web sitesi: https://www.ayasofyakongresi.com/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

Gevher Nesibe 8. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

17-18 Eylül 2021
İstanbul

Temel Disiplinler: Sağlık

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: Türkçe, İngilizce

Son başvuru tarihi: 1 Eylül 2021

Web sitesi: https://www.gevhernesibe.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

1.ULUSLARARASI ISARC TÜRK DÜNYASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ

18-19 Eylül 2021
Malatya

Temel Disiplinler: Sosyal, Mühendislik, Fen, Sağlık, Spor, 

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: Bilgi yok

Kongre dilleri: Türkçe (Tüm lehçeler), İngilizce 

Son başvuru tarihi: 04 EYLÜL 2021​

Web sitesi: https://www.isarconference.org/isarcturkdunyasi

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

Ispec 2. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

18-19 Eylül 2021
Muş

Temel Disiplinler: Sağlık, Tıp

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: Türkçe (Tüm lehçeler), İngilizce 

Son başvuru tarihi: 01 Eylül 2021

Web sitesi: https://www.ispecongress.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

7. Uluslararası Ispec Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi

18-19 Eylül 2021
Muş

Temel Disiplinler: Sosyal, Beşeri Bilimler

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: Türkçe (Tüm lehçeler), İngilizce 

Son başvuru tarihi: 01 Eylül 2021

Web sitesi: https://www.ispecongress.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

11. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi

18-19 Eylül 2021
Muş

Temel Disiplinler: Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Mühendislik, Veteriner, Sağlık,  Ziraat

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: Türkçe (Tüm lehçeler), İngilizce 

Son başvuru tarihi: 01 Eylül 2021

Web sitesi: https://www.ispecongress.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

7. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi

18-19 Eylül 2021
Muş

Temel Disiplinler: Tarım

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: Türkçe (Tüm lehçeler), İngilizce 

Son başvuru tarihi: 01 EYLÜL 2021​

Web sitesi: https://www.ispecongress.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

Ortadoğu 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

20-22 Eylül 2021 Beirut, Lübnan

Temel Disiplinler: Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen, Matematik, Mühendislik, Sağlık, Spor,  Veteriner, Ziraat, Güzel sanatlar, Dil-Edebiyat, Mimarlık

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça

Son başvuru tarihi: 1 Eylül 2021

Web sitesi: https://tr.middleeastconference.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

2. ULUSLARARASI Disiplinlerarası ŞİDDET Kongresi

24-25 Eylül 2021
İstanbul

Temel Disiplinler: Şiddet

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: Bilgi yok

Kongre dilleri: Türkçe, İngilizce

Son başvuru tarihi: 10 Eylül 2021

Web sitesi: https://www.capitalconference.org/siddetkongresi

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

5. Uluslararası Covid-19 Çalışmaları Kongresi

24-25 Eylül 2021
Ankara

Temel Disiplinler: Ekonomi, İş, Dünyası, Pazarlama, Siyaset, Güvenlik, Spor, Turizm, Kültür, Küreselleşme, Çocuklar ve Gençler, Eğitim, Ulaşım, Mühendislik ve Teknoloji, Sağlık ve Tıp, Bilgi Teknolojisi

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: Türkçe, İngilizce

Son başvuru tarihi: 5 Eylül 2021

Web sitesi: https://www.covid19conference.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

6. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL  ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

26-27 Eylül 2021
Kayseri

Temel Disiplinler:  Sosyal, Fen, Matematik, Mühendislik, Astronomi, Astrofizik, Sağlık,

Spor, Güzel Sanatlar, Ziraat, Veteriner

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: UYGUN

Kongre dilleri: Türkçe, İngilizce

Son başvuru tarihi: 5 Eylül 2021

Web sitesi: https://www.erciyeskongresi.org/

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online

Sosyal Bilimlerde Covid-19 Çalışmaları Kongresi

30 Eylül 2021
İstanbul

Temel Disiplinler:  Covit-19

Nitelik: Uluslararası

Doçentlik: UYGUN

Akademik teşvik: Bilgi Yok

Kongre dilleri: Türkçe

Son başvuru tarihi: 30 Eylül 2021

Web sitesi: https://www.fbu.edu.tr/haber/328/sosyal-bilimlerde-covid-19-calismalari-kongresi

Katılım ve sunum: Yüz yüze ve online