Tag Archives: eğitim

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS), 29-31 Mayıs 2014, Kütahya

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS) 29-31 Mayıs 2014 tarihlerinde Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yapılacaktır. USOS toplantıları, her yıl yeni bakış açıları ve uygulamalarıyla gelenekselleşme yolunda önemli adımlar atmaktadır. İşte bu adımlardan birini atmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz.

Sınıf öğretmenliği eğitimi, ilkokul öğrencisinden sınıf öğretmenlerine, alan eğitiminden meslek bilgisine, lisans çalışmalarından lisansüstü çalışmalara, öğrenci velilerinden okul yönetici ve deneticilerine kadar pek çok değişkeni içinde barındıran bir alandır. Bu alanda yapılacak nitelikli bilimsel çalışmalar çok sayıda paydaşa katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla alandaki gerek kuramsal gerekse uygulamaya dönük her çalışmayı değerli buluyoruz…

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, 16-18 Mayıs 2014, Konya

We would like to invite you to the International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology which will take place on May 16 – 18, 2014, at Necmettin Erbakan University in Konya, Turkey. The conference will be organized in partnership with the International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology (IJEMST).

The aim of the conference is to bring together scholars, students, and administrators from different countries, and to discuss theoretical and practical issues in the fields of information and communication technologies in education, science education and mathematics education….

1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 24-26 Nisan 2014, İstanbul

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve küreselleşme, ülkelerin sosyo-kültürel, ekonomik ve politik sistemlerinde beklenmedik değişmelere yol açmıştır. Bu değişmeler bazı alanlar gibi eğitim sistemlerini de olumsuz yönde etkilemiştir. Birçok ülke kendi içindeki gelişmeleri diğer ülkelerle karşılaştırma yoluna gitmekte; mevcut durumdan memnun olmayanlar sorumlu olarak eğitim sistemlerini eleştirmektedirler. Son yıllarda bazı ülkelerde başta yüksek öğretimde olmak üzere öğrenciler ülkelerin eğitim politikalarına karşı gösteriler düzenlemeye başlamışlardır. Bunların sonucunda ülkeler eğitim sistemlerinde yeniden yapılanma girişimlerini başlatarak eğitim programlarında, öğretmen yetiştirme politikalarında, sınav sistemlerinde, eğitim kurumlarının alt yapılarının geliştirilmesi ve donatılmasında radikal değişikliklere gitmek zorunda kalmışlardır. Eğitimi yeniden düşünme ihtiyacı duymuşlardır…

IV. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu, 21-22 Aralık 2013, İstanbul

Türkiye’de toplum, bilim, bilimsel düşüncenin toplumsal algıdaki yeri sürekli saldırıya maruz kalıyor. Çok mu abartıyoruz? Örneğin, artık adında bilim geçen bir bakanlığımız var, denilebilir. Ama bizzat bakanın kendisi üniversitelerin, bilimle bağını koparıp fizikçi veya biyolog değil, pastacı yetiştirmesi gerektiğini söylüyor. Evrimsiz biyoloji (bilim) olmaz demenin, teoriyi inanca dönüştürmek olduğunu iddia ediyor. Ülkemizde matematik, biyoloji, kimya ve fiziğin tüm bilim ve teknolojinin altyapısını oluşturduğundan habersiz politikalar izlenmeye devam ediliyor.

Evrim teorisinin bilim dünyasında tuttuğu yer, teoriyi “maymundan mı geldik?” sığlığında tanımlayanların saldırılarıyla yıkılacak değil. Bunu, teorinin açıklayıcı gücünden biliyoruz. Evrimin doğada olgusal olarak tespit edilebilmesinden biliyoruz. Ama zaten konunun bam teli burası değil. Evrim bir ideoloji değil, bilimsel bir teoriyse neden mücadele edilen bir alan haline gelmiş durumda?
Çünkü sürekli gerici hamlelerle şekillendirilmeye çalışılan bir toplumda yaşıyoruz. Çünkü bilim “patentli pasta” yapmayı değil, ufuk açıcı izleğiyle insan yaşamının iyileşmesini ve Dünya’daki tüm yaşam çeşitlerinin korunmasını sağlamalı diye düşünüyoruz. Çünkü aydınlanmış bir toplumun kendi kaderini çizebildiğini gördüğümüz bir tarihsel birikime sahibiz. Dolayısıyla evrim kuramının öğretilmesini savunmayı ve anlaşılması için çaba sarf etmeyi, yaşadığımız karanlıktan çıkış mücadelesinin bir parçası olarak görüyoruz…

INTCESS14- International Conference on Education and Social Sciences, 3-5 Şubat 2014, İstanbul

INTCESS14- INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES will be held in Istanbul (Turkey), on the 3rd 4th and 5th of February 2014 is an interdisciplinary international conference that invites academics, independent scholars and researchers from around the world to meet and exchange the latest ideas and discuss issues concerning all fields of Education and Social Sciences.

INTCESS14  provides the ideal opportunity to bring together professors, researchers and high education students of different disciplines, discuss new issues, and discover the most recent development and trends in education and social science…

Avrupa Yatırım Ajansı Sertifika Programı, 30-31 Mart 2013, İstanbul

AVRUPA YATIRIM AJANSI tarafından 30-31 Mart tarihlerinde, İstanbul Kültür Üniversitesi Yenibosna Kampüsünde sertifikalı eğitimler verilecektir.

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi
 • ISO 18001 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi
 • Proje Yönetimi Eğitimi
 • Devlet Teşvikleri ve AR-GE Eğitimi

olmak üzere 5 sertifikalı eğitim verilecektir.

I. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Kongresi, 25 Mayıs 2013, İstanbul

Geçmişten bu güne var olan mesleklerin içerisinde en kutsal ve insanlık için hayatı önem taşıyan meslek hiç şüphesizdir ki öğretmenlik mesleğidir. Öğretmen, bugünle gelecek arasında köprüdür. Bir toplumun öğretmeni ne kadar sağlam donanımlı olursa, geleceğe kurulacak köprü de o kadar sağlam olacaktır. Bunu en iyi biçimde yapabilmek için öğretmenin gelişme ve yeniliklere açık, araştırmacı ve kendini devamlı yenileyen bir yapıda olması gerekmektedir.

Nitelikli bir eğitimde, öğretmenin gelişme ve yenilikleri takip edip, bu yenilikleri alandaki uygulamalarına yansıtmasına ihtiyaç olduğu kadar, bunların meslektaşlarıyla paylaşılmasına da gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla Mesleki Gelişim Akademisi Projesi kapsamında  “I. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Kongresi” 25 Mayıs 2013 tarihinde Ç.Y. Eşref ve Sadullah Kıray Anaokulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül 2012, İstanbul

Okuryazarlık, sadece kişinin dil gelişimi ve temel becerileri ile ilgili bir kavram olmaktan çıkmıştır. Okuryazarlık, artık sosyal çevreden de etkilenen ve temelinde iletişim olan bir eğitim terimidir. Bugün okuryazarlık denilince, kişinin dil becerileri yanında iletişim becerileri, sosyal gelişimi, iletişim teknolojilerini kullanma becerileri ve insanın yaşadığı toplumun kültürüne uyumunu da içeren çok geniş bir eğitim meselesi anlaşılmaktadır. Okuryazarlık kavramı tekil değil, çoğul olguları kapsar hale gelmiş; bilgisayar okuryazarlığı, bilim okuryazarlığı, çevre okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, internet okuryazarlığı, medya okuryazarlığı gibi farklı okuryazarlık türleri tanımlanmıştır.

Okuryazarlık faaliyetleri, kişinin gelişimindeki ve toplumun ilerlemesindeki özel yerinden dolayı pek çok ülkede araştırma enstitüleri, eğitim programları ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalar şeklinde sürmektedir.

Eğitim bilimleri açısından gittikçe önem kazanan bu mesele, 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nin teması olarak belirlenmiştir. Okuryazarlık konusu etrafında sunulacak bildirilerin, 21. yüzyıldaki okuryazarlık ve kapsamını anlamamıza yardımcı olacağı ve böylece eğitimde nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda önemli katkılarda bulunacağı düşünülmektedir.

10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde

Niğde Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığının her iki yılda bir yaptığı ve eğitim kademesinde yer alan çalışanları bir araya getirme amacını taşıyan X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi kongresi 27-30 Haziran 2012 tarihleri arasında orta Anadolu`nun şirin kenti Niğde`de, Niğde Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Bu kongreye Üniversitelerimizde görev yapan araştırmacılar, akademisyenler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm öğretmenlerimiz davetlidirler. Bu davet çerçevesinde; hem kongre temasını oluşturan konular üzerinde bilim insanları ve öğretmenlerimizin katılacakları araştırmaları, bilgi ve deneyimleri, sorunları ve çıkış yollarını tartışma ortamları oluşturulacak hem de çeşitli gezilerle Niğde Üniversitesinin, Niğde`deki tarihi mekanların, turistik yerlerin ve Niğde`nin bir tanıtımı siz sevgili katılımcılara sağlanacaktır.

IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 Mayıs 2012, İstanbul

4 – 7 Mayıs 2012 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenecek olan IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresinin ana teması “Aktif Yaşlanma ve Aktif Vatandaşlık için Eğitim” olarak belirlenmiştir. Kongre Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslar arası Eğitimciler Birliği, Uluslar arası Nitel Araştırmalar Birliği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi desteği ile gerçekleştirilecektir.

IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, aşağıda belirtilen programlar çerçevesinde yapılan araştırmaları içerecektir.

 • Eğitim Yönetimi
 • Eğitim Politikaları
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitim Teknolojisi
 • Fen Bilimleri Eğitimi
 • Matemtik Eğitimi
 • İlköğretim
 • Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Okul Öncesi Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • Öğretmen Yetiştirme
 • Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danı0şmanlık
 • Sosyal Bilimler Eğitimi
 • Spor Bilimleri Eğitimi….