Uluslararası Spor Eğitim ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 1-3 Mayıs 2015, Sakarya

USES (Uluslararası Spor Eğitim ve Sağlık Bilimleri Kongresi) Değerli Araştırmacılar, Başta, ülkemizde Spor, Eğitim ve Sağlık Bilimleri üzerine yapılan araştırmalarından haberdar olmak, ilgililerle paylaşmak, konunun uzmanlarıyla tartışmak, sorunlara çözümler...
Continue Reading »

ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2015, 4-7 Haziran 2015, Atina, Yunanistan

Sayın Meslektaşım; Tüm dünyadan eğitim alanında çalışan akademisyenleri, araştırmacıları ve eğitime ilgi duyan kişileri; buluşturma, çalışmalarını paylaşmak ve disiplinler arası paylaşımları artırmak amacıyla 4-7 Haziran 2015 tarihleri arasında Atina/Yunanistan’da düzenleyeceğimiz ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri...
Continue Reading »

INTCESS15 – 2nd International Conference On Education And Social Sciences, 2-4 Şubat 2015, İstanbul

ABOUT THE CONFERENCE INTCESS15- 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES will be held in Istanbul (Turkey), on the 2nd, 3rd and 4th of February 2015 is an interdisciplinary international conference...
Continue Reading »

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS), 29-31 Mayıs 2014, Kütahya

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS) 29-31 Mayıs 2014 tarihlerinde Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yapılacaktır. USOS toplantıları, her yıl yeni bakış açıları ve uygulamalarıyla gelenekselleşme yolunda önemli adımlar...
Continue Reading »
05 / 2014 Mayıs

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, 16-18 Mayıs 2014, Konya

We would like to invite you to the International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology which will take place on May 16 – 18, 2014, at Necmettin...
Continue Reading »

1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 24-26 Nisan 2014, İstanbul

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve küreselleşme, ülkelerin sosyo-kültürel, ekonomik ve politik sistemlerinde beklenmedik değişmelere yol açmıştır. Bu değişmeler bazı alanlar gibi eğitim sistemlerini de olumsuz yönde etkilemiştir. Birçok...
Continue Reading »

IV. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu, 21-22 Aralık 2013, İstanbul

Türkiye’de toplum, bilim, bilimsel düşüncenin toplumsal algıdaki yeri sürekli saldırıya maruz kalıyor. Çok mu abartıyoruz? Örneğin, artık adında bilim geçen bir bakanlığımız var, denilebilir. Ama bizzat bakanın kendisi üniversitelerin,...
Continue Reading »

INTCESS14- International Conference on Education and Social Sciences, 3-5 Şubat 2014, İstanbul

INTCESS14- INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES will be held in Istanbul (Turkey), on the 3rd 4th and 5th of February 2014 is an interdisciplinary international conference that invites academics,...
Continue Reading »

Avrupa Yatırım Ajansı Sertifika Programı, 30-31 Mart 2013, İstanbul

AVRUPA YATIRIM AJANSI tarafından 30-31 Mart tarihlerinde, İstanbul Kültür Üniversitesi Yenibosna Kampüsünde sertifikalı eğitimler verilecektir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi ISO 18001 İş...
Continue Reading »

I. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Kongresi, 25 Mayıs 2013, İstanbul

Geçmişten bu güne var olan mesleklerin içerisinde en kutsal ve insanlık için hayatı önem taşıyan meslek hiç şüphesizdir ki öğretmenlik mesleğidir. Öğretmen, bugünle gelecek arasında köprüdür. Bir toplumun öğretmeni...
Continue Reading »
12