Tag Archives: 2014

International Balkan Congress on Health Sciences, 14-16 May 2014, Edirne

Trakya University Health Sciences Faculty organizes its 1st International Balkan Conference on Health Sciences, 14-16 May 2014, Edirne, Turkey. The aim of the conference is to bring together scholars, researchers and postgraduates and undergraduates students from all areas of health management, organisation, economy, nursing, health sciences, social service, audiology, physiotherapy, dietetics, medical sciences, pharmacy, dental services and all related medical and health disciplines.

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, 6-7 Kasım 2014, Antalya

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün bu yıl ikinicisini düzenlediği Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Sempozyumu 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi Yavuz Tekelioğlu Konferans Salonunda yapılacaktır. Sempozyum, lisansüstü öğrenim gören tüm öğrencilere açıktır.

GİLT Akademi’ 14′ün Tüm Konuşmacıları Belli Oldu!

giltakademi14resmiprogram

GİLT Akademi’ 14 ün tüm konuşmacıları belli oldu!
Kadir Has Üniversitesi Girişimci İnovatif Liderler Takımı tarafında 3-5 Nisan 2014 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi D Blok Büyük Salonda gerçekleştirilecek “GİLT Akademi’ 14” ün tüm konuşmacıları belli oldu. Kayıt için son 1 hafta!

İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Kongresi, 16-17 Nisan 2014, İstanbul

İstanbul’daki üniversitelerin Sağlık Yönetimi Bölümlerinde okuyan öğrencilerini, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi öncülüğünde bir araya getirerek yaklaşık 13 üniversitenin katılımı ve İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Platformu katkılarıyla 16-17 Nisan 2014 tarihleri arasında ‘İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz ‘İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Kongresi 2014’ etkinliğinin heyecanı içindeyiz.

Profesyonel ‘Sağlık Yöneticisi’ adayı olan biz öğrenciler, öğrenim hayatımız boyunca aldığımız bilgileri hayatımızın bir parçası haline getirip sürekli öğrenme arzusuyla alanımızla ilgili akademik, mesleki ve sosyal etkinliklerde yer almak, gönül verdiğimiz bölümün mesleki gelişimine katkı sağlamak ve bölüm arkadaşlarımızın bilinçlendirilmesine vesile olmak amacını taşıyoruz.

II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2014, Eskişehir

“ II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu”   2-3-4-Mayıs 2014 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi (ESKAM) tarafından düzenlenecektir. İki yılda bir yapılan geleneksel ulusal/uluslararası sempozyuma ilave olarak Eskişehirin kültür başkenti olması nedeniyle  “Türk Coğrafyasında Kadın” başlıklı  özel konulu panel de eklenmiştir.

Sempozyumun amacı ulusal ve uluslar arası alanlarda  kadın, kadın araştırmaları  ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularını her yönüyle  araştırmak, bu alandaki sorunları tanımlamak, politikaların yapılandırılmasına katkı sağlamak ve  özgün araştırma ve uygulamaları  literatüre katkmaktır. Aynı zamanda araştrımacıları bir araya getirerek  son gelişmeleri tartışacağı ve bilgi ve deneyimlerini paylaşılacağı iletişim ortamı yaratmaktır.

Socio-Int14 International Conference On Social Sciences And Humanities, 8-10 Eylül 2014, İstanbul

You are invited to participate in SOCIO-INT14- INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES that will be held in ISTANBUL, TURKEY on the 8th, 9th and 10th of September, 2014

SOCIO-INT14- INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

SOCIO-INT14 is a multidisciplinary international conference that provides the ideal opportunity to bring together professors, researchers and high education students of different disciplines, discuss new issues, and discover the most recent developments and researchs  in social sciences and humanities in a multicultural atmosphere

A TRULY INTERNATIONAL EVENT

You will be able to share all your experiences with other experts in a truly international atmosphere. This conference will be held at international level. Plenty of participants more than 70 different countries are expected to attend.

13. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 23-25 Ekim 2014, Denizli

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 23-24-25 Ekim 2014 tarihlerinde Denizli’de Pamukkale Colossae Thermal Otel’de Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu olarak tarafımızdan düzenlenecektir.

Büro yönetimi ve sekreterlik konusunda yeni gelişmelerin, mesleki sorunların, gelecekteki beklentilerin ve büro yönetimi ve sekreterlik eğitimi ile ilgili düzenlemelerin katılımcıların değerli görüş ve tecrübeleri ile ele alınacağı 13. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresine bu alanla ilgili akademisyenlerin, mesleği icra edenlerin, yöneticilerin ve gelecekte bu mesleği gerçekleştirmek için hazırlanan öğrencilerin katılımlarını arzu etmekteyiz. Kongremizde Bilim Kurulu tarafından belirlenecek bildiriler Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Özel sayısında yayınlanacak ve ayrıca çeşitli ödüller de verilecektir…

Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi, 7 Mayıs 2014, Ankara

Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi’ nin teması; toplumsal sosyal sorumluluğu paylaşan, yenilikçi ve yaratıcı yöntem ve tekniklerle sorunları çözmeye çalışan, uygulanmış ve diğer projelere örnek teşkil edebilecek projeleri ilgilenen herkesle paylaşmaktır. Bu çerçevede oturumları, temel konu başlıkları üzerinden gerçekleştireceğiz. Bu başlıklar:

  • Çocuk” konu başlığı: Hedef kitlesi 0-12 yaş arasında olan imkânları kısıtlı/ihtiyaç sahibi çocuklarla ilgili projeleri kapsamaktadır.
  • Kadın” Konu başlığı: Hedef kitlesi kadınlarla ilgili olan projeleri kapsamaktadır…

7. Uluslararası Ege Enerji Sempozyumu, 18-20 Haziran 2014, Uşak

Energy is the key issue to industrial development for the promotion of economic and social well-being of the world population. The indiscriminate and uncontrolled use of fossil fuels from past to present, especially since the dawn of modern civilization, has raised an environmental pollution, emissions of CO2 and also finally caused to global warming. Therefore the new alternative technologies, energy efficiency and management have become extremely important within effective developing policies.

III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 25-27 Haziran 2014, Sakarya

25-27 Haziran 2014 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Esentepe (Merkez) Kampüsü’nde yapılacak sempozyumumuza değerli bildiri ve müzakereleriniz için teşriflerinizi bekleriz. Sempozyumumuz tarih eğitimi, tarihyazımı/tarihçilik ve eğitim tarihi alanlarında bildirileri kabul edecektir.

Sunulan bildiriler içinden seçilenler hakem sürecinden geçilerek aşağıdaki dergilerde yayınlanacaktır. Diğer bildiriler ise ilan edilen yayım kurallarına uygun olmak koşulu ile tam metin olarak sempozyum sitesinde e-kitap şeklinde yer alacak “Sempozyum Tam Metin Kitabı”nda yayınlanacaktır.