Category Archives: Tıp Kongreleri

International Balkan Congress on Health Sciences, 14-16 May 2014, Edirne

Trakya University Health Sciences Faculty organizes its 1st International Balkan Conference on Health Sciences, 14-16 May 2014, Edirne, Turkey. The aim of the conference is to bring together scholars, researchers and postgraduates and undergraduates students from all areas of health management, organisation, economy, nursing, health sciences, social service, audiology, physiotherapy, dietetics, medical sciences, pharmacy, dental services and all related medical and health disciplines.

19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 24-27 Haziran 2014, Samsun

Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi her sene bir üniversitenin üstlendiği TPÖÇG’ün en çok ilgi gören ve en kapsamlı organizasyonudur. Yaz döneminde gerçekleşir ve dört gün sürer. Ev sahipliği yapacak olan üniversite, öğrencilerden oluşan kongre düzenleme kurulu ve akademisyenlerden oluşan kongre akademik kurulu oluşturulur. Çeşitli üniversitelerden çok sayıca akademisyen kongrenin çeşitli etkinliklerinde öğrencilere faydalı olabilmek için görev alır. Bu kongrelerde psikolojinin hangi dalıyla ilgili olursanız olun muhakkak size hitap eden bir şeyler bulabilirsiniz.

İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Kongresi, 16-17 Nisan 2014, İstanbul

İstanbul’daki üniversitelerin Sağlık Yönetimi Bölümlerinde okuyan öğrencilerini, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi öncülüğünde bir araya getirerek yaklaşık 13 üniversitenin katılımı ve İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Platformu katkılarıyla 16-17 Nisan 2014 tarihleri arasında ‘İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz ‘İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Kongresi 2014’ etkinliğinin heyecanı içindeyiz.

Profesyonel ‘Sağlık Yöneticisi’ adayı olan biz öğrenciler, öğrenim hayatımız boyunca aldığımız bilgileri hayatımızın bir parçası haline getirip sürekli öğrenme arzusuyla alanımızla ilgili akademik, mesleki ve sosyal etkinliklerde yer almak, gönül verdiğimiz bölümün mesleki gelişimine katkı sağlamak ve bölüm arkadaşlarımızın bilinçlendirilmesine vesile olmak amacını taşıyoruz.

8.Ulusal Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve MR Fizik Kursu, 15-18 Mayıs 2014, Antalya

12 Mayıs 2005 yılında kurduğumuz derneğimiz TÜMRAD-DER sizlerin desteğiyle her gün büyümektedir. Kendi alanında en büyük meslek örgütü olan derneğimiz, mesleğimizin geliştirilmesi, meslektaşlarımızın sosyal ve özlük haklarının korunması konusunda sizlerin verdiği destek ile büyüyerek yoluna devam etmektedir.
Derneğimizin, ilkini 10-12 Mayıs 2008 tarihinde düzenlediği Ulusal Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Kongresi ve Eğitim Seminerleri’ni her yıl aynı heyecanla, eğitim programlarını zenginleştirerek ve kalitesini yükselterek devam etmektedir.Radyolojide teknoloji çok hızlı bir şekilde değişiyor ve gelişiyor. İleri görüntülemede hayallerin ötesinde gelişmelere şahit oluyoruz. Bu nedenle bu yıl 15-18 Mayıs 2014 tarihlerinde Mirada Del Mar Resort Otel, Göynük-Kemer-Antalya’da düzenleyeceğimiz 8.Ulusal Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve MR Fizik Kursu ile kongremizin yanında MR Fiziği ve teknolojisine daha fazla yer ayırmak istedik….

1st International Balkan Conference on Health Sciences, 14-16 Mayıs 2014, Edirne

Trakya University Health Sciences Faculty organizes its 1st International Balkan Conference on Health Sciences, 14-16 May 2014, Edirne, Turkey. The aim of the conference is to bring together scholars, researchers and postgraduates and undergraduates students from all areas of health management, organisation, economy, nursing, health sciences, social service, audiology, physiotherapy, dietetics, medical sciences, pharmacy, dental services and all related medical and health disciplines.

The registration fee is given in the website, covering access to all sessions and conference material. Special arrangements will be made with a local luxury hotel for a limited number of rooms at a special conference rate. In addition, a number of special events will be organized according request.

Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 24-27 Nisan 2014, Antalya

Kongre 24-27 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecektir. Birçok uluslararası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin amacı farklı uygulamaları ile kalite, akreditasyon ve hasta güvenliği anlayışının sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır. Tüm dünyada sağlık bakım endüstrisi gelişme göstermeye devam etmektedir ve şüphesiz ki arzuladığımız ve çabaladığımız sisteme giden yolda büyük adımlar kaydedilmiştir. Teknolojideki ilerlemeler etkileyicidir. Sağlık kuruluşları, performans sistemlerini iyileştirmek için çabalamakta, sağlık bakımını destekleyen kuruluşlar sorumluluklarında cömert davranmaktadırlar. Ancak sağlık sistemi binlerce faaliyetlerden oluşan süreçlerin sistemidir ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında da bir şeyler kolaylıkla yanlış gidebilir. Aslında yaşamımızın hemen her aşamasında riskler ile iç içeyiz. Riskleri azalmak için şeffaflığı bir yönetim anlayışı olarak benimsemek fayda sağlar. Risk yönetimi hizmetlerin düşünce aşamasından başlayarak yararlanıcıya sunulabilmesine kadar tüm aşamaları kapsayan hızlı kararlar ve faaliyetlerle sürekli olarak risklerin belirlendiği, hangi risklerin öncelikle çözümlenmesi gerektiğinin değerlendirildiği, risklerle başa çıkmak için stratejiler ve planların geliştirilerek uygulandığı bir sistematiktir.

7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 13-15 Mayıs 2014, Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri Ulusal Hemşirelik Kongrelerini, iki yılda bir Asker Hastaneleri ev sahipliğinde gerçekleştirmekteyiz. 13-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi Başhemşireliği olarak 7 ncisini yapacağımız kongrede amacımız; değişen ve gelişen mesleğimizde, başta istihdam ve branşlaşma olmak üzere, bilimsel programda belirtilen konuları ele alarak çözüm yollarını tartışmaktır. Ülkemizin tüm bölgelerinden katılacak askeri ve sivil meslektaşlarımızı bir araya getirecek olmaktan mutluyuz.

6.Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu, 15-17 Ekim 2014, Antalya

Gerontoloji Bölümü Planlama Sekreterliği, 2014 “Yaşlanma ve Bakım” sempozyumunun temasının,
•       Farklı grup ve ilgi alanlarını dahil etmesine,
•       Yaşlı bakımı ile ilgili çeşitli sorunlar ve öncelikleri yansıtıyor olmasına,
•       Bakıcılar ve yaşlı hizmet alıcıları ile somut şekilde ilgili olması ve “insan hakları”na dikkat çekiyor olması gerektiğine karar vermiştir.

Mevcut ve öngörülen demografik trendlerin ışığında, yaşlılıkla ilgili sayısız meselede, benzeri görülmemiş talepleri karşılamak ve oluşabilecek sorunları çözmek dünya çapında çok büyük zorluklar meydana getirecektir. Birincil endişe, ileri dönemlerdeki yaşlı grupları için daha iyi bir gelecek sağlama ihtiyacı olacaktır. Özellikle bakım verme, yaşlı gruplar arasındaki farklılıkları belirlemeye zemin hazırlayan yeni yorumlamalara ve anlayışlara olanak sağlayacak açıklamalara gereksinim duyan çok boyutlu bir gerçeklik haline gelmiştir…

European Biotechnology Congress 2014, 15-18 Mayıs 2014, Lecce, İtalya

It is our great pleasure to announce you that ‘EUROPEAN BIOTECHNOLOGY CONGRESS 2014‘ will be held in LECCE, which is a historical and beautiful city in SOUTHERN ITALY, between 15 – 18 May.

Italy, officially the Italian Republic, is located on the Italian Peninsula in Southern Europe and on the two largest islands in the Mediterranean Sea Sicily and Sardinia. Italy is a synonym for culture, art and history. Artistic wonders can be found every where and every corner of the country holds countless and wonderful beauties.

Lecce is the principal city of the Salentine Peninsula in South-Eastern Italy. With its magnificent geographical position this “land between two seas”: The Adriatic and The Ionian, offers diversity of natural sceneries. Long white sandy beaches with crystal blue waters and rocky coasts sitting on sapphire sea. The countryside is rich with red earth and contrasting long rows of green and silver vineyards and olive trees…

29. Ankem Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 28-31 Mayıs 2014, Muğla

Ülkemizde, tıp kongreleri tarihinde çok önemli bir yeri olan ve adeta klasikleşen ANKEM kongrelerinin 29.halkası , 28-31 Mayıs 2014 tarihlerinde Bodrum Rixos Hotel’de sizlerin katkıları ile gerçekleşecektir.

Bu yıl kongremizin  ana temasını “DÜNDEN BUGÜNE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ” olarak belirledik. Değişik enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde karşılaşılan antimikrobiyal direnç sorunları detaylı olarak  tartışılacak olmakla  beraber , ANKEM’in multidisipliner yapısı gereğince farklı disiplinlerdeki güncel konular da   kongremizde yer alacaktır.

Her zaman olduğu gibi yüksek bilimsel düzey ve kalitede geçeceğinden kuşkumuz olmayan 29. ANKEM Kongresine destek ve katkı veren tüm meslektaşlarımıza şimdiden teşekkür ederiz.