Share Button

Ankara’da 26-28 Mart 2014 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Çocuk Acil Tıp Derneği işbirliği ile düzenlenecek olan 3. Çocuk Acil Tıp Kongresi ve 1.Çocuk Acil Tıp Hemşireliği Sempozyumu’na sizleri davet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duymaktayız.

Kongre öncesinde (24-25 Mart 2014) Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Amerikan Acil Tıp Derneği (ACEP) tarafından onaylı APLS: Çocuk Acil Tıp ve ÇATD: Çocuk Acil Triyaj ve Değerlendirme kursları ile çocuk acil servis ekiplerinin tıbbi bilgi ve becerilerinin yarıştırıldığı PEDİRALLİ yapılacaktır. Kongremizin bilimsel programında çocukluk yaş grubunda sık görülen acil durumlar ve çocukluk çağı travmalarına bütüncül yaklaşımın ele alındığı panel ve konferanslar yer alacaktır.

[tab:Davet]

Değerli meslektaşlarımız,

Ankara’da 26-28 Mart 2014 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Çocuk Acil Tıp Derneği işbirliği ile düzenlenecek olan 3. Çocuk Acil Tıp Kongresi ve 1.Çocuk Acil Tıp Hemşireliği Sempozyumu’na sizleri davet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duymaktayız.

Kongre öncesinde (24-25 Mart 2014) Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Amerikan Acil Tıp Derneği (ACEP) tarafından onaylı APLS: Çocuk Acil Tıp ve ÇATD: Çocuk Acil Triyaj ve Değerlendirme kursları ile çocuk acil servis ekiplerinin tıbbi bilgi ve becerilerinin yarıştırıldığı PEDİRALLİ yapılacaktır. Kongremizin bilimsel programında çocukluk yaş grubunda sık görülen acil durumlar ve çocukluk çağı travmalarına bütüncül yaklaşımın ele alındığı panel ve konferanslar yer alacaktır.

Çocuk Acil Tıp Kongresi’nin temel amacı;

Konularında uzman akademisyenler ile acil tıp hizmeti veren değerli kurum/kuruluş temsilcileri ve uygulayıcılarını bir araya getirmek; güncel bilgiler ve deneyimler ışığında ülkemizde çocuk acil hastaya yaklaşım uygulamalarını değerlendirmektir.

Kongremizin sadece çocuk acilde çalışan sağlık personeline değil, çocuk hasta bakımı ile uğraşan tüm sağlık personeline faydalı olacağını düşünüyor ve sizlerin katılımı ile daha verimli ve yararlı olacağına inanıyoruz.

Ankara’da sizlerle buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

 

Doç. Dr. Okşan Derinöz                              Doç. Dr. Deniz Tekin
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi               Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kongre Eşbaşkanı                                        Kongre Eşbaşkanı

[tab:Önemli Tarihler]

Önemli tarihler

  • Bildiri özeti son gönderme tarihi;
    10 Ocak 2014
  • Bildiri kabullerinin bildirimi;
    20 Ocak 2014
  • İndirimli kayıt için son tarih;
    26 Şubat 2014

[tab:İletişim]

İletişim

Kongre/Sempozyum Web Adresi
http://cocukacil.org/

Bilimsel Yazışma

Doç.Dr. Okşan DERİNÖZ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, ÇocukSağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil Bilim Dalı, Beşevler, Ankara
Tel: 0312 202 42 12 

Doç.Dr. Deniz TEKİN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ÇocukAcilBilim Dalı, Cebeci, Ankara
E-posta: drdeniztekin@yahoo.com
Tel: 0312 5956388 

 

Kongre Sekretaryası

Asterya turizm, kongre ve etkinlik yönetimi.

ODTÜ Yerleşkesi Yurtlar Bölgesi Terminal Binası 06531 ANKARA
Tel:  +90 312 – 210 1545
Faks:+90 312 – 210 1560

[tab:END]

 

Share Button